Privacy

Chính sách bảo mật thông tin

a.    Mục đích và phạm vi thu thập
–    Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (thành viên), bao gồm: Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc, địa chỉ, công ty, tên đăng nhập, mật khẩu.
b.    Phạm vi sử dụng thông tin
Mục đích sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:
–    Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
–    Giải đáp thắc mắc khách hàng
–    Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi, thực hiện các khảo sát khách hàng, các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của website nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.